Acceleratoare

Ciclotron TR19

Ciclotronul TR19

Ciclotronul TR19, construit de Advanced Cyclotron Systems Inc., Vancouver, Canada, este un echipament versatil, complet automatizat, care accelerează în plan vertical ioni negativi (H-) proveniţi dintr-o sursă externă, până la o energie de 14-19 MeV (variabilă). TR19 este prevăzut cu două porturi de extracție a protonilor prin striparea cu foițe de carbon pirolitic a ionilor de hidrogen, care pot funcţiona simultan, furnizând fascicul de protoni cu un curent total pana la 300 µA. Cu o capacitate de iradiere dublă TR19 poate asigura necesarul de radioizotopi medicali pentru PET (Positron Emission Tomography) la nivel naţional, pastrând totodată potenţial de dezvoltare ulterioară. Cu ajutorul acestui accelerator se pot obţine 15 Ci de 18F/oră de iradiere; iradiere duală simultană și o gamă largă de radioizotopi pentru imagistică PET (18F, 11C, 15O, 13N, 124I, 64Cu, etc.).

3 MV Tandetron

3 MV Tandetron

Acceleratorul Tandetron de 3 MV, fabricat de către High Voltage Engineering Europa B.V., a fost instalat și comisionat în anul 2012 fiind dedicat în special cercetării aplicative . Această instalație este echipată complet pentru a efectua studii de materiale cu fascicule de ioni accelerați (IBA - Ion Beam Analysis), implantări ionice (IIB - Ion Implantation Beamline) și teste ale rezistenței la radiații pentru diverse tipuri de materiale avansate, precum și măsurări de secțiuni eficace de reacție (CSM -Cross-Section Measurements), de interes în astrofizica nucleară.

1 MV Tandetron

1 MV Tandetron

Spectrometria de masă cu acclerator (AMS - Accelerator Mass Spectrometry) reprezintă cea mai precisă metodă de analiză a rapoartelor izotopice. Utilizând un accelerator de particule, de obicei de tip tandem, un spectrometru AMS poate identifica ion cu ion speciile izotopice investigate. Acceleratoarele electrostatice de tip tandem sunt preferate pentru această aplicație datorită posibilității de a înlătura o bună parte dintre interferențele moleculare nedorite, prin exploziile coulombiene ce au loc în timpul fenomenului de strippare a ionilor negativi. Astfel sensibilitatea metodei AMS poate ajunge la un raport izotop rar/izotop abundent de 10-15 sau cu alte cuvinte se poate identifica un atom dintre alți un milion de miliarde, ceea ce semnifică un avantaj imens pentru aplicații din varii domenii de cercetare: medicină, paleogeomorfologie, geologie, arheologie, fizica atmosferei, paleoclimatologie, astrofizică nucleară, radiocontaminarea mediului înconjurător, etc. .

Sursa ECR

Implantator cu sursă ECR

Sursa de ioni grei cu stări înalte de sarcină RECRIS (Romanian ECR Ion Source) funcționează pe baza fenomenului de rezonanță electronică ciclotronică (ECR). În sursele de tip ECR se obține ionizarea profundă a atomilor gazului prezent în camera de plasmă prin ciocniri succesive cu electroni de energie relativ mare, produși prin încălzire stochastică într-o plasmă de tip ECR, formată prin absorbție rezonantă de energie de la un câmp electromagnetic de foarte înaltă frecvență și confinată prin suprapunerea unor câmpuri magnetice puternice axiale și radiale cu configurații speciale. .