Stagii de practică în DFNA

img


img

Spectroscopie cu pozitroni anihilați

Spectrometrie de masă clasică și cu accelerator (AMS)

Spectrometrie de raze X

Familiarizarea cu programarea FPGA și cu sistemul de dezvoltare Xilinx

Analize elementale prin metode cu fascicule de ioni accelerați (IBA)