Echipa DFNA

img

Administrativ

Arheometrie

Aplicații la ciclotronul TR19

Aplicații la ciclotronul U120

Aplicații la Tandetronul de 3MV

Centrul de Cercetare Radiofarmaceutică (CCR)

Sisteme avansate de detecție și achiziție date

Spectrometrie de masă cu accelerator (AMS)

Spectroscopie cu pozitroni anihilați

Tehnicieni

Șef DFNA

Florin CONSTANTIN