Ciclotron TR19

Ciclotronul TR19
Ciclotronul TR19 și portul din dreapta (Side 1)

Extensie ținte solide TR19
Cameră iradiere ținte solide (ALCEO, Comecer)

Ciclotronul TR19, construit de Advanced Cyclotron Systems Inc., Vancouver, Canada, este un echipament versatil, complet automatizat, care accelerează în plan vertical ioni negativi (H-) proveniţi dintr-o sursă externă, până la o energie de 14-19 MeV (variabilă). TR19 este prevăzut cu două porturi de extracție a protonilor prin striparea cu foițe de carbon pirolitic a ionilor de hidrogen, care pot funcţiona simultan, furnizând fascicul de protoni cu un curent total pana la 300 µA. Cu o capacitate de iradiere dublă TR19 poate asigura necesarul de radioizotopi medicali pentru PET (Positron Emission Tomography) la nivel naţional, pastrând totodată potenţial de dezvoltare ulterioară. Cu ajutorul acestui accelerator se pot obţine 15 Ci de 18F/oră de iradiere; iradiere duală simultană și o gamă largă de radioizotopi pentru imagistică PET (18F, 11C, 15O, 13N, 124I, 64Cu, etc.).
În imaginea alăturată este ilustrat ciclotronul TR19 și se observă extracția de fascicul de protoni în partea dreapta (Side 1), care se bifurcă într-o linie orizontală ce transportă fasciculul de protoni în Hala de experimente și o linie scurtă înclinată pe care este montată o stație de iradieri ținte solide. În partea opusă se află ecranul local care închide sistemul de extracție de fascicul de protoni pentru iradiere ținte lichide (Side 2).
În următoarea imaginea este reprezentată stația de iradiere solide care face parte din seria ALCEO (producător Comecer, Italia). Acesta este un sistem integrat conceput pentru producţia de radioizotopi precum: 64Cu, 89Zr sau 124I. Configuraţiile complete ALCEO folosesc un sistem unic de transfer pneumatic (PTS) şi unitatea de răcire. Pentru a diminua posibilele activari in exteriorul statiei, acesta se inchide într-un ecran local mobil cu pereti multistrat (plumb și polietilenă borată).

Radiobiologie TR19
Linie experimentală dedicată radiobiologie la ciclotronul TR19

Radiobiologie

În Hala de experimente a fost montat un echipament dedicat iradierii de celule biologice. Materialul biologic este montat în casete standard care pot fi poziționate precis în mod automat pe direcția fasciculului de protoni. Fasciculul de protoni este în prealabil împrăștiat pe foițe metalice și selectat un număr redus de protoni pentru a obține debite de doză de ordinul 1Gy/min.

Schița buncărului în care este amplasat TR19
Schiță clădire TR19 cu reprezentare buncăr ciclotron